ПРО НАС

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАТУС» — незалежна українська фірма, що надає послуги в сфері аудиту та бухгалтерського обліку
Ми працюємо на ринку аудита з серпня 1995 року відповідно до норм чинного законодавства України з аудиту, прийнятих Міжнародних стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів.
Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р., введеного в дію з 01 жовтня 2018 року, в Україні створено «Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності».
ТОВ Аудиторська фірма «СТАТУС» включена до наступних розділів Реєстру за номером №1111:
«Суб’єкти аудиторської діяльності»;
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності».

У складі фірмі працюють три сертифікованих штатних аудиторів, які включені до розділу Реєстру «аудитори»:
— Горбунова Тетяна Олегівна — сертифікат аудитора № 002735 від 02.11.1995 р.
Номер в Реєстрі аудиторі № 100270
— Карих-Терещенко Тетяна Петрівна — сертифікат аудитора № 004077 від 24.12.1999 р.
Номер в Реєстрі аудиторів № 100268
— Попович Олена Андріївна — сертифікат аудитора № 005097 від 28.02.2002 р.
Номер в Реєстрі аудиторів № 100630.
Всі працівники фірми є фахівцями високого рівня:
— мають вищу освіту за своєю спеціальністю, великий досвід роботи в аудиторській діяльності, щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у тренінгах та семінарах з аудиту, бухгалтерського обліку та МСФЗ.
Ми маємо великий досвід роботи з проведення аудиторських перевірок, відпрацювання методології ведення бухгалтерського обліку за національними і міжнародними стандартами на підприємствах різних галузей.
ТОВ Аудиторська фірма «СТАТУС» успішно пройшла чергову зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг у 2017 році. Це підтверджує високу якість послуг, що надаються фірмою.
Професійну відповідальність працівників аудиторської фірми «СТАТУС» застраховано. Це дозволяє нам бути сучасною компанією, що дбає про свою професійну репутацію на ринку. (Страховка)
Ми гарантуємо якість наданих послуг відповідно до внутрішньофірмових стандартів та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Ми також беремо на себе зобов’язання дотримувати комерційну таємницю Вашої компанії.
Аудиторський погляд на ВАШ БІЗНЕС!